Ergonomisch werken

Ergonomisch werken

Zittend werken, een verhaal apart.

Vanuit de tandheelkundige ergonomie is bekend dat 70% van de tandartsen last hebben van zogeheten werk-gerelateerde musculoskeletale klachten en vermoed wordt dat dit bij de overige in de tandheelkunde werkzame beroepsgroepen niet anders zal zijn. Daarvan uitgaand is een pakket van eisen geformuleerd waaraan apparatuur en dus ook werkstoelen zouden moeten voldoen. Deze “Ergonomic Requirements for Dental Equipment” vindt u op de website van de European Society of Dental Ergonomics (www.esde.org ). Informatie die daaraan bijdraagt is de klapper: Het innemen van een gezonde werkhouding, deze is te downloaden vanuit documenten. Nu is het belangrijkste probleem bij zittend werken dat de rechtop houding in zit in de ergonomische literatuur eigenlijk nooit goed beschreven is, terwijl er over rechtop staan juist veel literatuur is, maar deze komt voornamelijk vanuit de bewegingsleer. In de fysiologisch meest gunstige stand zijn de posteriore en anteriore spiergroepen met elkaar in balans,verbruiken een minimum aan energie en zijn in maximaal mogelijke ontspanning. Dat zou bij zitten ook zo moeten zijn. Dat vereist een gecorrigeerde werkhouding, die door het ontwerp alleen op de GHOPEC in te nemen en vol te houden is.